Kompetisie: Slegs ‘n regte patriot sal hierdie fisiese eksemplaar van Metal Wolf Chaos wen …

Kompetisie: Slegs 'n regte patriot sal hierdie fisiese eksemplaar van Metal Wolf Chaos wen ...

Vlieg soos ‘n arend. AMERIKAANSE Arend.

In vandag se kompetisie het ons ‘n fisiese kopie van PS4 Metal Wolf Chaos XD op die spel!

Ons het dit al een keer probeer en blykbaar hou almal van hierdie speletjie. Ons het tot die gevolgtrekking gekom dat ons ‘n paar eksemplare van die fisiese weergawe sou opsom Metal Wolf Chaos XD om u nog ‘n kans te gee om Amerika met die reuse-presidensiële meganisme ten alle koste te beskerm. U sal ons nooit oorneem nie, meneer vise-president!

God, hierdie speletjie is vreemd.

Kyk na die sleepwa, lees ons resensie en doen wat u moet doen om die voorliefde vir hierdie een te kry. As dit nie help nie, is ek jammer, maar ek dink nie dit sal tussen ons werk nie. U is die president van die Verenigde State van Amerika (nie ‘n lid van die span nie) en u moet die staatsgreep met ‘n reuse-mecha stop. Dit is al wat u moet weet. Dit is so absurd dat dit slegs uit Japan kon kom. Ons moet ons spel, Amerika, bespoedig. Ons raak desperaat in vreemdheid met ons eie land.

Daar word gesê dat hierdie eksklusiewe GameStop-winkel in redelike beperkte hoeveelhede is, so kry ‘n eksemplaar!

Om deel te neem aan die oorwinning, lewer kommentaar onder die belaglike verhaal wat ons in ons eie weergawe van hierdie speletjie kan gebruik. Japan het so ‘n ongelooflike werk gedoen dat ons onsself moet verlos. Ek vertrou op u – NEE, die land reken op u – om dit sleg te help oplos. Dit is tyd om uit te vind wat u vir u land kan doen.

Ons het een kopie van die speletjie op PS4 om weg te gee; U moet ‘n Amerikaanse afleweringsadres hê om in aanmerking te kom. Die wenner word op Maandag 2 September getrek. Lewer kommentaar met behulp van ‘n Dtoid-rekening met die huidige e-posadres in die lêer. Het u nie ‘n rekening nie? Registreer hier om die oproep te beantwoord.

Metal Wolf Chaos XD is slegs in GameStop sowel as in digitale formate in die kleinhandel beskikbaar. Besoek ons ​​susterwebwerf PlayStation Enthusiast om meer kans te kry om te wen.

U is afgemeld. Meld aan | Teken aan

Amptelike reëls

Geen aankoop nodig om in te skryf of te wen nie

1. Geskiktheid: Destructoid.com kompetisies word gewoonlik aangebied deur borge wat weens doeanekoste en gestuurkostes (begrotings) dikwels deelname beperk tot mense wat wettig is inwoners van vyftig (50) Verenigde State (tensy anders vermeld) en ten minste 12 het jare oud. Ons moedig ons buitelandse vriende aan om super listig te wees en vriende in die Verenigde State te maak wat die prys kan insamel en dan albei die doeane / logistiek opstel. Wees natuurlik versigtig op wie u vertrou. Destructoid.com-werknemers, hul advertensie- of promosieagentskappe, persone wat betrokke is by die produksie, ontwikkeling, implementering of diens van kompetisies, almal agente wat optree namens of namens bogenoemde entiteite, hul onderskeie moedermaatskappye, bestuurslede, direkteure, filiale, filiale, lisensiehouers, diensverskaffers, prysaanbieders, enige ander persoon of entiteit wat met die kompetisies verband hou (gesamentlik ‘kompetisie-entiteite’ genoem) en / of onmiddellike familie (eggenoot, ouers, broers en susters) en huishoudelike lede (verwant of nie) aan so ‘n werknemer * nie * is geregtig en word vrygelaat en in die openbaar geslaan as hy gevang word. Alle Amerikaanse, federale, staats- en plaaslike wette en regulasies is van toepassing.

2. Toestemming tot amptelike reëls: Deelname aan die kompetisie is die volle en onvoorwaardelike toestemming van die deelnemer tot hierdie amptelike reëls en borgbesluite wat finaal en bindend is. Die prys wen is afhanklik van die vereistes wat in hierdie dokument uiteengesit word.

3. Inskrywingsperiode: Die datums / aanvangs- en eindtye van elke kompetisie (‘Inskrywingsperiode’) word op die betrokke kompetisie-webwerf gepubliseer.

4. Toegang: Volg die aanwysings op die kompetisieblad om aan die kompetisie deel te neem. Rapportering sal een (1) inskrywing tot gevolg hê. Die aantal inskrywings vir die kompetisie sal op die betrokke kompetisie-webwerf gepubliseer word. Die gebruik van enige voorleggingsagentskap of sagteware sal alle inskrywings wat deur daardie persoon ingedien is, nietig verklaar, behalwe vir beskermheerlede wat aan kompetisies mag deelneem deur op hul ‘winste’-bladsy aan te meld.

5. Teken: Tensy anders vermeld in die bogenoemde kompetisiebesonderhede, kies ons die name van moontlike wenners in ‘n ewekansige trekking van alle inskrywings wat gedurende elke werwingsperiode ontvang is. Die aantal wenners wat in ‘n bepaalde kompetisie gekies word, sal op die ooreenstemmende kompetisie-bladsy gepubliseer word. Die kanse om as potensiële wenner gekies te word, hang af van die aantal inskrywings wat in aanmerking kom gedurende die toelatingsperiode. Ons sal potensiële wenners per e-pos kontak en sal gevra word om hul volle naam, ouderdom en korrespondenseadres binne ‘n spesifieke periode te verstrek. As ‘n potensiële wenner nie binne die sperdatum wat in die kennisgewing-e-pos gespesifiseer is, reageer nie, kan ons ‘n alternatiewe potensiële wenner in sy / haar plek kies uit al die inskrywings wat gedurende die toelatingsperiode ontvang is. Beperk een (1) prys per huishouding vir die kompetisie.

6. Vereistes van potensiële wenners: Wenners sal in kennis gestel word van die e-posadres wat verband hou met hul Destructoid.com-rekening en / of ‘n privaat boodskap op Destructoid.com of via Twitter ontvang. Target Message / Facebook-boodskap. Wenners het vyf (5) dae na ontvangs van die oorspronklike wenners se kennisgewing om die prys te beantwoord en op te eis. As geen wenner binne vyf werksdae inskryf nie, word die prys verbeur en weer onttrek waar Destructoid (sosiale media) aanhangers die aktiefste is.

7. Toekennings (pryse): Pryse (insluitend die benaderde kleinhandelwaarde van elke prys) wat beskikbaar is om in ‘n bepaalde kompetisie te wen, sal op die kompetisie-webwerf gepubliseer word. Geen kontant of ander omskakeling mag gemaak word nie, behalwe vir ‘n borg wat die reg voorbehou om die prys te vervang met ‘n ander prys van gelyke of groter waarde, indien die prys nie beskikbaar is nie, om die een of ander rede wat deur Borggewer bepaal is volgens die diskresie. Wenners is verantwoordelik vir alle belastings en gelde verbonde aan die ontvangs of gebruik van die prys. Pryse word binne 1-45 werksdae gestuur nadat die wenners die nodige inligting verskaf het.

8. Algemene voorwaardes: In die geval dat die werking, sekuriteit of administrasie van die kompetisie om enige rede geskend word, met inbegrip van maar nie beperk tot bedrog, virus of ander tegniese probleme nie, kan die Borg, na uitsluitlike diskresie: a) die kompetisie opskort om waardedaling te herstel, en dan hervat die kompetisie op ‘n manier wat die beste pas by die gees van hierdie amptelike reëls; of (b) pryse willekeurig toeken tussen die aansoeke wat ontvang word tot die tydstip van waardedaling. Die Borg behou hom die reg voor om, na goeddunke, enige persoon wat bevind dat hy inmeng met die werwingsproses of die werking van die kompetisie, of in stryd met hierdie amptelike reëls of op ‘n onportiewe of ontwrigtende manier, diskwalifiseer. Enige poging om die finale verloop van die kompetisie uit te daag, kan ‘n oortreding van die straf- en siviele reg uitmaak, en indien so ‘n poging aangewend word, behou die Borg hom die reg voor om enige sodanige persoon vergoeding te bekom in die volle mate wat die wet toelaat. Die versuim van die borg om nie aan die bepalings van hierdie amptelike reëls te voldoen nie, is nie ‘n kwytskelding van hierdie bepaling nie. In die geval van ‘n dispuut rakende die eienaar van die inskrywing, sal die kennisgewing deur die gemagtigde rekeninghouer gestuur word onder die skermnaam waaruit die inskrywing gedoen is. ‘N Gemagtigde rekeningeienaar word gedefinieër as ‘n natuurlike persoon wat toegewys is aan ‘n e-posadres deur ‘n internet-verskaffer, internetdiensverskaffer of ander organisasie wat verantwoordelik is vir die toekenning van e-posadresse vir die domein wat verband hou met die e-posadres wat gestuur is.

9. Vrystelling en beperking van aanspreeklikheid: Deur deel te neem aan die kompetisie, stem die deelnemers ooreen om die deelnemers aan die kompetisie vry te stel en vry te stel van enige eise of oorsake van aksies as gevolg van deelname aan die kompetisie of die ontvangs of gebruik van enige prys, insluitend maar nie beperk nie tot: (a) ongemagtigde menslike ingryping in die kompetisie; (b) tegniese foute wat met rekenaars, bedieners, verskaffers of telefoon- of netwerklyne verband hou; © drukfoute; (d) verlore, vertraagde, verskuldig vir versending, verkeerde of onaflewerbare pos; (e) foute tydens die administrasie van die kompetisie of die verwerking van inskrywings; of (f) besering of skade aan persone of eiendom wat direk of indirek, geheel of gedeeltelik, kan veroorsaak word deur die deelname van ‘n deelnemer aan die kompetisie of die ontvangs van ‘n prys. Die deelnemer stem ook saam dat in die geval van enige rede vir optrede, sal die kompetisie-aanspreeklikheid se aanspreeklikheid beperk word tot die koste van die deelname aan die kompetisie, en die kompetisie-entiteite sal onder geen omstandighede regskoste dra nie. Die deelnemer doen afstand van alle skadevergoedingseise, insluitend, maar nie beperk nie tot, straf-, gevolglike, direkte of indirekte skadevergoeding.

10. Geskille: Behalwe waar dit verbode is, stem die deelnemer daartoe in dat alle geskille, aansprake en oorsake van optrede wat voortspruit uit of verband hou met die kompetisie of enige prys wat toegeken word, afsonderlik opgelos sal word sonder om enige vorm van kollektiewe optrede te gebruik. Alle kwessies en vrae rakende die konstruksie, geldigheid, interpretasie en afdwingbaarheid van hierdie amptelike reëls, die regte en verpligtinge van die deelnemer of die regte en verpligtinge van borge in verband met die kompetisie is onderhewig aan wetgewing en word geïnterpreteer in ooreenstemming met Virginia-gemeenskapsreg, sonder om die keuse van die wet of die botsing van wetlike reëls (albei) Community of Virginia (sowel as enige ander jurisdiksie), wat die bepalings van enige ander jurisdiksie behalwe die Community of Virginia sou toepas.

11. Kompetisieuitslae: Om aan die kompetisie deel te neem sonder om iets te hoef te koop / verkoop of om ‘n skriftelike afskrif van die naam van die wenners aan te vra, stuur ‘n gestempelde koevert met u eie adres (met die spesifieke kompetisie waarna u die wenners vra) na Destructoid.com Competition Winners, 548 Market Street # 59757, San Francisco , CA 94104 VSA. Ons hou baie kompetisies, so spesifiseer asb. Waarvoor u vra. Wenners se voorleggings moet binne dertig (30) dae na die einde van die kompetisie gestuur word (dit word egter altyd op ons webwerf gepubliseer). Wenners word gewoonlik die dag na die kompetisie in ons kompetisie-afdeling gepubliseer.

Uiteindelik het Destructoid die reg om jou gat te skop en jou prys in te samel as jy ‘n totale dick is, so bly kalm en moenie hondjies skop wat op pad is na ‘n oorwinning nie. Om pret te hê met ons kompetisies en wees ‘n goeie sport as jy wen of verloor. Onthou: jy kry eers krag, dan geld, dan ‘n kind.